دیوانه وار افزایش هزینه مواد

March 12, 2021
آخرین اخبار شرکت دیوانه وار افزایش هزینه مواد

هزینه ماتریل خام (شیشه ITO ، پلاریزر) فیلم ، پین و غیره) هر روز بالا می رود از اکتبر 2020

1به دلیل کاهش تولید شیشه بستر ژاپنی ، تاریخ تحویل کارخانه پوشش ITO با افزایش 30 درصدی به طور جدی به تأخیر افتاد.

2. پلاریزر ، PCB ، نور پس زمینه که توسط ذرات روغن و پلاستیک انجام می شود ، قیمت بیش از 30 است.

3 قیمت پین / FPC بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

4. آی سی است قیمت ها بیش از 50 up است